Prémiová úložiště energie

Nabitá přírodou

Prémiová úložiště energie

Nabitá přírodou

Prémiová úložiště energie

Nabitá přírodou

Prémiová úložiště energie

Nabitá přírodou

Slider
Energie
v nejčistější formě

MAXIMÁLNÍ
VLASTNÍ
SPOTŘEBA

ESS pomáhají vytěžit
z alternativních zdrojů více. Energie, kterou nespotřebujete hned, máte na „horší časy“. Kolik jí bude, záleží
na kapacitě i výkonu ESS.

VYROVNÁVÁNÍ
ŠPIČEK

Přebytek energie se ukládá do ESS, aby mohla být využita
v době energetických špiček.

PLYNULÁ
REGULACE
FREKVENCE

Úložiště automaticky reagují na změny frekvence v síti
a vyrovnávají odchylky mezi výrobou energie
a její spotřebou.

HLADKÝ
OSTROVNÍ
PROVOZ

Závislost na rozvodných sítích pomíjí. Silná řešení ESS pomáhají obývat zapomenuté samoty
i alternativní stavby zcela soběstačně.

ŘEŠENÍ
REZIDENČNÍ
I PRŮMYSLOVÉ

Obnovitelné zdroje
s námi může čerpat každý. Dodáváme řešení dimenzované pro skromné domácí využití
i pro solární či větrné farmy.

„JSME ZCELA NADŠENÍ KVALITOU DODANÉHO ŘEŠENÍ A TECHNICKOU PODPOROU ZE STRANY NANO POWER PŘI INTEGRACI SYSTÉMU DO PROVOZU.“
- Omexom
Záleží na vás
Stačí říct a projdeme si spolu, jaká máte přání, jaké potřeby... jaké máte limity. Na základě toho dodáme takové úložiště, které využijete opravdu na maximum.
Slider

Domácí
Nízkokapacitní ess do 20kwh

  • Fandíme každému, kdo chce dát šanci obnovitelným zdrojům. Proto vedle těch největších projektů obsloužíme i méně náročné projekty.

  • Dodáváme záložní zdroje menším firmám a nezřídka kdy i malá úložiště pro nadšence do fotovoltaiky, kteří doma provozují drobné hybridní elektrárny.

  • Jde o příjemně kompaktní sadu „vše v jednom“, v podobě schránky obsahující jak Li-Ion bateriové úložiště, tak i měnič. Box je možné ihned připojit k fotovoltaické elektrárně a zahájit provoz.

Průmyslové
ŠIROKÁ NABÍDKA ESS OD 21 KWH DO 1 MWH

  • Příjem energie z obnovitelných zdrojů je kolísavý. Ve větším měřítku je vhodné odebírat ji tak rychle, jako to umí TITAN ESS s využitím 10C pulzního a 5C stálého proudu.

  • Neustálé kmitání mezi vybitím a nabitím je to, pro co byl TITAN stvořen. Elektrické články vydrží 39 000 cyklů, což rapidně snižuje náklady na údržbu i na výměnu.

  • Úspory přináší i teplotní odolnost od 60 °C do -50 °C. Nepotřebujete drahé topné soustavy či chlazení, jejichž provoz by navíc spotřebovával část vytvořené energie.

  • Ohně se bát nemusíte. Bateriové články jsme hermeticky uzavřeli tak, aby jim nehrozil požár ani exploze, navíc jsou pod rozšířenou kontrolou napětí a teploty; v případě rizika je bateriový systém včas odpojen.

ELEKTRÁRENSKÉ
VELKOKAPACITNÍ ESS OD 1 MWH

  • Velkých projektů se nebojíme. V těžké váze solárních a větrných elektráren jsme již po světě absolvovali několik MWh instalací a všechny dopadly na výbornou.

  • Zvládáme přitom přinést jak funkční řešení v podobě LTO baterií pro vysoký výkon, tak i v podobě LiFePO4 nebo NMC baterií pro vysokou kapacitu.

  • Právě schopnost dodat na míru to, co zákazník využije nejlépe, patří mezi naše hlavní přednosti. Ty další vám rádi představíme osobně.

Poptejte se na to u nás. Nebo nás poptejte rovnou