Právní upozornění

Adresa společnosti

EBZ NANO POWER S.R.O.
Tiskařská 599/12, A1.5
108 00 Prag

Czech Republic

+420 703 143 331
info(at)nanopower.eu
www.nanopower.eu

 

Generální ředitel: František Šťastný, Dr. Joachim Roth
DIČ:  CZ17210739
Číslo v obchodním rejstříku: 17210739
Rejstříkový soud: Prague (Mestky soud v Praze)

Bankovní spojení:

Komercni banka a.s.
Praha
IBAN: CZ9501000001237856110217
BIC: KOMBCZPPXXX

Odpovědnost za obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však zaručit jeho správnost, úplnost a aktuálnost.

Jako poskytovatel služeb neseme podle obecných právních předpisů odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek podle § 7  odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) a § 8, 9 a 10 německého zákona o telemédiích. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat jimi přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o porušení zákona dozvíme, tento obsah neprodleně odstraníme. Obsah našich webových stránek může obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu. Nemůžeme proto za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných webových stránek odpovídá příslušný provozovatel.

Autorská práva

Provozovatelé webových stránek se snaží vždy dodržovat autorská práva jiných osob a používat díla vytvořená vlastními silami a díla z veřejných domén.

Obsah a díla na těchto webových stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. V důsledku toho jsou příspěvky třetích stran takto označeny. Kopírování, úpravy, šíření a jakákoli forma využití nad rámec autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování z těchto webových stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely.

Koncepce, design a technická realizace webových stránek

Columbus Interactive GmbH
Tel: +49 751 99923444
hello(at)columbus-interactive.de
www.columbus-interactive.de