Potenciál domácí fotovoltaické elektrárny pro nabíjení elektromobilu

K pořízení fotovoltaické elektrárny na svůj dům nás vedou různé motivy – finanční úspora v nákladech na elektřinu, částečná soběstačnost, přístup k elektřině v době výpadků ale také nabíjení elektromobilu. A právě na tento motiv se podíváme blíže.

MŮŽE BÝT FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA RODINNÉM DOMĚ PLNOHODNOTNĚ VYUŽITA PRO POTŘEBY NABÍJENÍ ELEKTROMOBILU?

V České republice je roční průměr slunečního záření 1400 až 1700 hodin za rok v závislosti na lokalitě, což představuje průměrný roční úhrn 1150 kWh/m2. Potenciální výnos fotovoltaické elektrárny je pak dán velikostí samotné elektrárny, tedy počtem panelů, jejich výkonem v kWp a orientací a sklonem střechy, na které jsou panely umístěny. Pro nabíjení elektromobilu je pak klíčovým faktorem využití takové elektrárny, která slouží pro pokrytí vlastní spotřeby, nikoliv k dodávce vyrobené energie do distribuční sítě.

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Obrázek 1: Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR [W/m2]

K ukázkovému výpočtu nám poslouží existující fotovoltaická hybridní elektrárna na rodinném domku na severo-východním okraji Prahy. Konfigurace elektrárny je 5,28kWp instalovaného výkonu na jižní střeše se sklonem 45°C, což je ideální případ instalace. Elektrárna je pak připojena k jednofázovému ALL-IN-ONE bateriovému úložišti NS Mayor 12.5 dodavatele NANO SOLAR. Toto zařízení obsahuje všechny důležité komponenty fotovoltaické elektrárny (kromě FV panelů) v jednom boxu, tedy měnič 5kW, regulátory nabíjení z fotovoltaických panelů i bateriové úložiště 12kWh. 

Elektrárna je provozována v tzv. ostrovním režimu, tedy bez dodávek do distribuční sítě a slouží pro pokrytí části vlastní spotřeby rodinného domu, jehož roční spotřeba je průměrně 4600kWh. Denní průměrná spotřeba je 12kWh a to bez zahrnutí potřeby nabíjení elektromobilu.

Od prosince 2019 je tato elektrárna využívána také, nikoliv výhradně, k nabíjení elektromobilu s baterií 75kWh. Elektromobil je využíván jako druhé rodinné auto pro cesty s dětmi a do práce s průměrným denním nájezdem do 80km. Při spotřebě elektromobilu 19kWh/100km tak vozidlo spotřebuje každý den 15kWh. Při delších jízdách se k nabíjení využívají veřejné dobíjecí stanice.

Obrázek 2: Vyrobená energie v kWh v měsících od prosince 2019 do května 2020

Základním problémem při využití domácí fotovoltaické elektrárny pro nabíjení elektromobilu je nesoulad doby, kdy má fotovoltaická elektrárna nejvyšší výkon, a doby, kdy je elektromobil doma a může se nabíjet. Nejvyšší výkon má totiž fotovoltaická elektrárna v polovině dne, kdy většinou nikdo není doma. Elektřina vyráběná v tuto dobu se tak akumuluje do baterie ALL-IN-ONE úložiště nebo pokrývá vlastní spotřebu rodinného domu. Jak je vidět na Obrázku 3, zimní měsíce dle očekávání nejsou schopny poskytnout dostatek vyrobené energie ani k pokrytí vlastní spotřeby rodinného domu. V březnu se však situace zlepšuje a duben a květen poskytují zajímavé výnosy vyrobené energie, která výrazně převyšuje potřebu rodinného domu.

Obrázek 3: Vyrobená energie v kWh v jednotlivých dnech

Duben a květen poskytují dostatek energie pro vlastní spotřebu rodinného domu i pro nabíjení elektromobilu. V našem modelovém příkladu je využita jednofázová elektrárna, proto i pro nabíjení elektromobilu je využívána jednofázová 3kW nabíječka. Ta dobije 15kWh spotřebovaných průměrně denně elektromobilem za 5 hodin. Pokud by byl elektromobil „doma“ v poledním a brzkém odpoledním čase, pak by fotovoltaická elektrárna mohla být plně využita pro jeho nabíjení. Elektromobil se však vrací většinou po 17. hodině, v době, kdy je již slunce hodně na západě. I když tedy elektrárna ve slunné sny stále vyrábí, již neposkytuje potřebný výkon pro nabíjení, který je min. 3kW. Pro nabíjení elektromobilu je tak částečně využívané bateriové úložiště, jehož kapacita 12kWh ale není pro potřeby elektromobilu dostatečná.

Domácí solární elektrárna tedy je schopna vyrobit v jarních a letních měsících dostatek energie pro nabíjení elektromobilu.

Praktickým problémem je však odlišná doba výroby a doby, kdy elektromobil parkuje doma a může se nabíjet. Pokud by měl být elektromobil plnohodnotně nabíjen z fotovoltaiky, měla by být fotovoltaická elektrárna vybavena 3-fázovým měničem a dostatečně velikým bateriovým úložištěm, které má dostatek energie jak pro spotřebu rodinného domu, tak pro baterii elektromobilu. Takové řešení by však bylo nákladné a neefektivní, protože stejnosměrný proud z baterie bude převeden na střídavý a poté opět na stejnosměrný v palubní nabíječce elektromobilu. Výrazně efektivnější řešení je rozvoj fotovoltaických elektráren tam, kde elektromobily parkují přes den.